”Gazeta de Băilești”

„Gazeta de Băilești” – publicație lunară a localității, pe care redacția ei a considerat-o continuatoarea „Gazetei Băilești”, apărută la mijlocul deceniului al treilea al secolului trecut (peste 20 de numere), după proclamarea Băileștiului ca oraș, și a început complexul și timidul proces de urbanizare, prin înființarea de instituții ale spriritualității locale: Gazeta-însăși, gimnaziul (devenit apoi liceu), Căminul Cultural, apoi „Casa de Cultură”, Biblioteca, alături de școlile primare și, nu încele din urmă – Școala de meserii.

Au fost meritele unor intelectuali, aflați, unii, chiar în trecere prin Băilești, dar unde au înțeles să-și facă datoria conștiincios, ca luminători ai comunității, după care soarta i-a mânat prin alte părți.

Actuala „Gazeta de Băilești” a evocat, la timpul potrivit, contribuția acestora la edificarea culturii băileștene, considerând că își face, astfel, datoria de onoare față de memoria lui D-truTomescu-prof. de Lb. românăși Lb. franceză, ctitorul Liceului din Băilești, alături de băileșteanul poet și profesor de geografie – Mihai Ghenescu și învățătorii Teodorescu și Ștefanovici.

În octombrie 2004, s-a considerat necesară apariția unei publicații locale, astfel că și-a început apariția actual ediție a „Gazetei de Băilești”.

„Gazeta de Băilești” este o publicație de informație a localității, dar și cu caracter cultural-educativ, fapt ce a determinat apariția ziarului cu o structură echilibrată, privind caracterul știrilor relatate pentru cunoașterea corectă a realităților băileștene, de către cititorii ei – oameni ai localității și nu numai, din toate categoriile sociale în lunga și complexa tranziție.

Scroll to Top