Noutati

Anunt MO 2022

Casa de Cultură ”Amza Pellea”, cu sediul în localitatea Băilești, str. Lt. Becherescu, nr. 14, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Inspector Specialitate-contabilitate, 1 post, conform H.G. 286/23.03.2011.           Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în data de 24.08.2022, ora 10 -Proba interviu în data de 26.08.2022, …

Anunt MO 2022 Read More »

Tematica si bibliografia concurs contabil

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul …

Tematica si bibliografia concurs contabil Read More »

Anunt concurs contabil 2022

ANUNT În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din …

Anunt concurs contabil 2022 Read More »

Scroll to Top