ANSAMBLUL FOLCLORIC ”BOBOCICA”

Justificarea înfiinţării lui rezidă în valorificarea bogatelor tradiţii folclorice milenare ale poporului român, păstrate din generaţie în generaţie într-o formă nealterată până în zilele noastre.

Ansamblul folcloric ”Bobocica” îndeplineşte cu prisosinţă această misiune sfântă, prezentând spectacole de înaltă factură autentică şi fascinaţie spirituală, fiind îndrumat cu măiestrie de coregraful Radu Adrian.

 Ansamblul are în componenţă:

-un corp de dansatori ce fascinează prin forţa, autenticul şi sensibilitatea coregrafică prin care valorifică varietatea dansului popular.

-solişti vocali recunoscuţi cu predilecţie pentru frumuseţea vocilor şi stilul preponderent autenticului zonal ce îl reprezintă.

Dacă iubiți dansul sau cântecul popular, vă așteptăm să vă alăturați Ansamblului ”Bobocica”!

Scroll to Top