Anunt MO 2022

Casa de Cultură ”Amza Pellea”, cu sediul în localitatea Băilești, str. Lt. Becherescu, nr. 14, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Inspector Specialitate-contabilitate, 1 post, conform H.G. 286/23.03.2011.

          Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel:

-Proba scrisă în data de 24.08.2022, ora 10

-Proba interviu în data de 26.08.2022, ora 10

          Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Condițiile prevăzute de art.3 si art. 6 din H.G. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare;

–           studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalența în domeniul ştiinţelor economice;

  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului  – 3 ani;
  • vechime în muncă – 3 ani;
  • cunoaşterea programelor de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet, utilizare softuri specializate în domeniul contabilităţii instituţiilor publice.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial, partea a III-a, la Casa de Cultură „Amza Pellea” Băilești.

Relații suplimentare la sediul Casei de Cultură „Amza Pellea” Băilești, tel. 0351.173.496

Manager interimar Milovan Marian

Scroll to Top