Scurt istoric

Căminul Cultural „B.P. Haşdeu”(vechea Casă de Cultură) s-a înfiinţat în 1919. Sediul său era în curtea Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Preşedinte de onoare al Căminului era primarul oraşului Maior M. Nicolaescu. Căminul îşi întrerupe activitatea după un an şi apoi şi-o reia după 24.10.1926. Preşedinte era învăţă­torul pensionar Alexandru Săceanu, vicepreşedinte era avocat VictorBotescuiar director, învăţătorulKirilPătruţ.

Căminul Cultural „Marele voievod Mihai” apare în 1938, preşedinte fiind avocat Aurel C. Săceanu, viceprimarul – preot Constantin Dragu şi director Alexandru Iovănescu.

Un local propriu pentru căminul cultural s-a ridicat din iniţiativa Preşedintele Comitetului ecutiv al Sfatului Popular OrăşenescBăileşti – Constantin Miu, în 1953, pe baza hotărârii adunării populare din 25 mai 1952. în acest scop, la un corp de clădire existent ca local al Băncii „Izvorul”, în extremitatea vestică a Grădinii Publice, s-au adăugat o sală de spectacole şi alte dependinţe proprii pentru desfăşurareaactivităţiilor culturale.

Funcţionează până în 1956 când se înfiinţează Casa Raională de Cultură, care funcţionează pană în 1968.

După 1968 îşi începe activitatea sub denumirea de Casa Culturală a ora­şului Băilesti „Nicolae Bălcescu”.

In 1983 şi-a deschis porţile Clubul Muncitoresc al Sindicatelor, azi Casa de Cultură „Amza Pellea”.

 În prezent, Casa de Cultură ”Amza Pellea”- Băilești este o instituție publică, care desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Băilești. Este prevăzută cu o sală de spectacole de 404 locuri, o sală de conferinţe de 100 locuri şi săli cu destinaţie specială. Aceasta ocupă un loc deosebit în peisajul cultural băileştean, prin oferta cultural-educativă diversificată: formaţii artistice de amatori, ansamblul folcloric ”Bobocica”, cusuri de muzică vocală, cursuri de pian, ateliere de creație.

 

Scroll to Top